Vyúčtování spotřeby tepla nebyt.prostor

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování spotřeby tepla nebyt.prostor
ostatni

Text otázky

Dobrý den, mám pronajatý nebyt.prostor vbudově, kde se nachází pouze nebytové prostory. část z nich je pronajatá, část využívávlastník-obecní úřad. Je správný postup obecního úřadu, který mi vyúčtuje spotřebu tepla jako 9,07% z celkových nákladů na otopbudovy (9,07 je poměr mých pronajatých ploch k celkové ploše objektu). Děkuji moc zaodpověď. Kuchař J.

Odpověď na otázku

Postup vlastníka domu je v zásadě správný, pokud v budově nejsou instaloványpoměrové měřiče tepla nebo indikátory vytápění a pokud se počítá s podílemzapočitatelných podlahových ploch dle vyhl.372/2001 Sb.To znamená, že byly vzaty v úvahu případné rozdíly výšky stropů, výpočtovýchvnitřních teplot a způsobů užívání jednotlivých nebytových prostor.Uvedené okolnosti mohou vést k přepočtu skutečných podlahových ploch dletabulek v příloze uvedené vyhlášky.