Vyuctovani spotřeby vody

  1. ARTAV
  2. Vyuctovani spotřeby vody
legislativa

Text otázky

Dobrý den, v našem bytovém domě máme stálý problem s rozdílným stavem vody mezi patním a bytovými vodoměry. Vyúčtování vody jsme prováděli pomocí koeficientu vypočteného z rozdílu měření, tedy kdo měl vyšší spotřebu platil více za m3 než ten s nižší, tedy byla zohledněna chyba v měření bytového vodoměru , čím větší spotřeba, tím větší chyba v měření. Nyní správcovská firma použila jiný systém, přepočetla výši vodného a stočného z poměru mezi patnim a bytovými vodoměry a koeficientem vynásobila cenu od PVK a tu nam účtuje za m3 .spotřeby dle bytového vodoměru. Nebere tedy ohled na skutečnost, že čím větší spotřeba, tím je větší chyba v měření. Jaký je správný nebo doporučený postup v rozúčtování spotřeby vody? Děkuji. V.Píša

Odpověď na otázku

Při porovnávání součtu náměrů bytových vodoměrů s náměrem patního fakturačního vodoměru je standardní, že patní vodoměr ukazuje větší spotřebu, než součet bytových vodoměrů. Pak nelze soudit, že čím větší náměr, tím větší chyba bytového vodoměru, spíš by to mohlo být naopak. Váš dřívější způsob rozúčtování nelze označit za spravedlivější. V každém případě byl v rozporu s ustanovením zákona 67/2013 Sb., ve kterém se v §5, odst.(2), písmeno a) uvádí:

„Dodávka vody a odvádění odpadních vod (se rozúčtuje) v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových prostorech v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody,“
Vaše správcovská firma použila správný postup, shodný se zákonem.

-japo-