vyúčtování studena voda

  1. ARTAV
  2. vyúčtování studena voda
legislativa

Text otázky

Jsem vlastníkem bytu v bytovém domě s 31 bytovými jednotkami. Ve vyúčtování na studenou vodu mi chybí celková spotřeba vody za celý dům, způsob rozúčtování a číslo mého vodoměru. Vodoměry jsou umístěny v uzamčených prostorech (společných), ke kterým nemám volný přístup. Na mé žádosti i písemné dotazy správce nereaguje. Navíc jsem zjistila, že vodoměry nemají plomby a je na nich uveden pouze rok 2017. Nejsem si jistá, zda mají vodoměry technickou způsobilost a zda po 5 letech proběhlo ověření metrologickým ústavem. Jak postupovat v této situaci? Děkuji za radu

Odpověď na otázku

Bytový vodoměr studené vody je stanovené měřidlo. Platnost úředního ověření bytového vodoměru je 5 let. Po této době nemůže být stanovené měřidlo používáno k měření a rozúčtování vody.

Pokud správce nekoná, doporučujeme situaci ohledně vodoměrů studené vody postoupit výboru společenství či bytového družstva. Pokud zde nebudete úspěšná a nebude sjednaná náprava, můžete podat podnět na Státní energetickou inspekci či Český metrologický institut, který může situaci prošetřit a zahájit správní řízení.