Vyúčtování studené vody

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování studené vody
legislativa

Text otázky

Jsme jedni ze dvou nájemců nebytových prostor. Majitelka nebytových prostor nám vyúčtovává odběr studené vody čtvrtletně a to takto. Od patního vodoměru odečte spotřebu na podružném vodoměru, který má ve svých prostorách druhý nájemce a zbytek je údajně náš. My podružný vodoměr nemáme. Tento nespravedlivý výpočet se projevil v období Covidu, kdy byla naše provozovna dlouhodobě uzavřena. I přesto jsme měli spotřebu vody. Je tento výpočet správný a existuje nějaká legislativa ohledně tohoto vyúčtování? Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Jde-li ve Vašem případě o dům s byty, měl by se vlastník domu, jako poskytovatel služeb, řídit zákonem 67/2013Sb. v platném znění. Pokud jde o účtování dodávek studené pitné vody, uvádí zákon v §5, odst.(2), písm.a) následující:
není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových prostorech v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody 
To je prakticky podle počtu osob v bytě, u nebytových jednotek je to ještě složitější, protože by se měl udělat odborný odhad, kolik vody se v dané jednotce spotřebuje.

Nejlepším řešením by bylo domontování druhého podružného vodoměru.

-japo+peho-