Vyúčtování studené vody

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování studené vody
ostatni

Text otázky

Bydlím v domě kde je 6 bytových jednotek,žádná není osazena měřákem st.vody,dvě nemají koupelnu.Každý rok při vyúčtování provedené firmou která dům spravovala, jsem obržela přeplatek.Letos poprvé nový vlastník domu,vymyslel nový způsob účtování.Letos poprvé ačkoliv je o jednoho nájemníka více než v letech minulých mi bylo naúčtována spotřeba vody,která se blíží polovině celkové spotřeby za celý dům.Na moji otázku,jak pan domácí došel k výsledku mi bylo zděleno,že nájemníky bez koupelny počítá nikoli jako celou osobu,ale jen polovinu.Jakou mám šanci se bránit.POdotýkám,že v domě je 11 nájemníků a u mně v bytě jsme 4.Děkuji za radu.

Odpověď na otázku

Vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje žádný právní předpis (vyhláška), který by konkretizoval a přesně definoval způsob rozúčtování spotřeby studené vody uvnitř zúčtovací jednotky mezi konečné spotřebitele, (uživatele bytů), je převážně postupováno podle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/200l Sb., tedy podle směrných čísel roční potřeby vody.Vzhledem k tomu, že tazatelka blíže nespecifikovala podmínky spotřeby vjednotlivých bytech, nelze dát ani jednoznačnou odpověď na její dotaz.Argumentace přeplatkem či nyní edoplatkem je lichá, neboť nejsou vyčísleny zálohy. Při logickém posouzení za použití směrných číselpotřeby mohl skutečně vlastník objektu dospět k výsledku, jak jej tazatelka popisuje. Pokud není tazatelka s provedeným rozúčtováním spokojena, měla byvlastníka požádat o podrobné vysvětlení použitého způsobu rozúčtovaní nakonečné spotřebitele.