vyúčtování studené vody

  1. ARTAV
  2. vyúčtování studené vody
ostatni

Text otázky

Dobrý den,bydlíme v domě, kde je 9 byt.jednotek, z toho 7 si na vlastní náklady v roce 2004 pořídili poměrové měřidla na SV. Do roku 2007 bylo vyúčtování vždy v souladu s naměřenými hodnotami na poměr.měřidlech (navýšení max,5%). Za loñský rok došlo dle fakturačního měřidla k navýšení cca 1OO m3 a částka za tyto m3 byly rozúčtovány těm co mají poměrové měřidla s tím, že nelze překročit tzv.směrné číslo.V domě nebyla žádná porucha na rozvodech SV ani nám není znám únik. Vodárenská společnost reklamaci z důvodu,že 2BJ nemají poměrové měřidlo, nebude řešit (je možné,že právě v těchto BJ došlo k úniku).Prosím o sdělení, jak postupovat, nebo jestli existuje nějaký identifikační klíč při rozúčtování studené vody.Děkuji, Dana Vorbisová

Odpověď na otázku

Pokud jde o Váš dotaz, zda existuje nějaký „identifikační klíč“ pro rozúčtování studené vody musíme konstatovat, že v současné době neexistuje.Platné zákony č. 274/2001 Sb., č.574/2001Sb. a na něj navazující vyhláška č.428/2001Sb. , řeší pouze otázku dodávky vody na patu objektu a otázku stočného. Způsob rozúčtování spotřeby vody uvnitř objektu – zúčtovací jednotky, neřeší v současné době žádná legislativní norma. Platí pouze cenový výměr MF č.1/2009. Z tohoto konstatování plyne závěr, že dodavatel studené vody Vaši reklamaci řešit nebude, neboť on má uzavřenou smlouvu s vlastníkem objektu, nikoliv s jednotlivými uživateli bytů. Způsob rozúčtování studené vody v tomto případě by měl upravit vlastník objektu nebo správce v nájemní smlouvě, pokud jste v nájemním bytě. Pokud toto není stanoveno je jedno, zda někteří uživatelé bytů mají na svůj náklad instalované vodoměry či nikoliv. Ve Vašem případě Vám doporučujeme reklamovat provedené rozúčtování s tím, že budete na vlastníkovi či správci požadovat předložení způsobu provedeného rozúčtování a jeho vysvětlení.