Vyúčtování studené vody

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování studené vody
ostatni

Text otázky

Dobrý den, je možné užít takový postup při vyúčtovánístudené vody .V našem domě nyní zůstal prázdný nebytový prostor tj. nebude zde natáčena žádná spotřeba vody,. Znamená to, že při vyúčtování za r.2010 vzroste i částka na naměřené m3 ,protože se v ní rozpustí i tzv. m3 ztrát tj. rozdíl mezi patním měřidlem a podružnými měřidli, způsobený jednak povolenými odchylkami v měřidlech a dále pak občasným dopouštěním vody do teplovodního systému. Bylo by možné při vyúčtování tuto tzv ztrátu rozúčtovat jako základní na jednotlivé jednotky, bez ohledu na spotřebu? Zabránilo by se tomu, aby tyto náklady nesli pouze odběratelé, kteří vodu spotřebovávají a ne ti, co jsou na systém pouze napojeni, ale právě nic neodebírají.Stejně tak ,jako u vyúčtování TUV? Děkuji

Odpověď na otázku

Vyhláška MMR č.372/2001 Sb. se týká pouze rozúčtování nákladů na vytápění a spotřebu teplé vody. Rozdělení nákladů na základní a spotřební složku nelze aplikovat na spotřebu studené vody. Pokud jsou v bytových a nebytových jednotkách vodoměry, lze je pro rozúčtování nákladů použít poměrovým způsobem. Nepřesnost, způsobená dopouštěním vody do otopného systému by bylo možno řešit měřením nebo odhadem množství takto spotřebované vody a přičtením nákladů na tuto vodu k nákladům na vytápění.