Vyúčtování studené vody

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování studené vody
ostatni

Text otázky

V domě jsou nainstalovány měřidla na teplou i studenou vodu i na topení. Podle měřidel jsem spotřebovala za rok 33,75 m3 studené vody při oficiálně ceně za 55,12 Kč za m3 (je uvedeno ve vyúčtování). V ročním vyúčtování mi bylo vyúčtováno 3006,75 Kč za rok - což je o 1146 Kč více (přepočteno to dělá o 21 m3 více). Takže výsledná cena podle vyúčtování vychází na 89 Kč za m3. Na můj dotaz mi bylo sděleno, že se přepočtená cena vždy liší od ceny fakturované PVK Veolia proto, že se odečty v bytech provádějí v jinou dodbu než odečty hlavního vodoměru. Považuji to za nesmysl a prosím o odpověď, zda si může majitel bytu sám takto v podstatě stanovit cenu vody.

Odpověď na otázku

Vysvětlení majitele bytu je nedůvěryhodné. Příčina zvýšení ceny 1m3 bude asi v něčem jiném.Pro rozúčtování studené vody nejsou stanovena podrobnější obecně platná pravidla, takže nelze říct, jaký rozdíl ceny by mohl být ještě přijatelný.Nárůst ceny o víc než 60% je však zcela jistě nepřijatelný a opravňuje Vás k reklamaci takovéhoto vyúčtování. Podejte písemnou reklamaci majiteli bytu a žádejte nové vyúčtování.