vyúčtování studené vody

  1. ARTAV
  2. vyúčtování studené vody
ostatni

Text otázky

Je mi známo, že vyúčtování resp. měření a výpočet spotřeby studené není právně upraven. Vodoměr naměří určitou hodnotu a ke konečnému stavu vodoměru např. 76 m3 je připočtena jakási poměrná spotřeba 1,18456, takže konečná spotřeba je 90,026 m3. Jsme tři osoby a clková spotřeba v daném případě přesahuje stanovenou normu. Kde se vzal tzv. koeficient 1,18456?

Odpověď na otázku

Koeficient 1,18456 je poměr mezi součtem bytových vodoměrů a údajem patního vodoměru.Údaje bytových vodoměrů je nutno používat pouze pro poměrové rozdělení celkové spotřeby zjištěné domovním, fakturačním vodoměrem. Součet náměrů všech bytových vodoměrů obecně nebude souhlasit s náměrem domovního vodoměru. Každý vodoměr má určité, přípustné procento nepřesnosti a z jistých fyzikálních důvodů je spotřeba zjištěná domovním vodoměrem ve většině případů větší, než součet spotřeb registrovaných bytovými vodoměry.Rozdíl těchto dvou údajů běžně může být kolem desíti procent, pokud přestoupí 20%, je to známka toho, že některý vodoměr, nebo několik vodoměrů vbytech neukazují správně, nebo jsou úplně zastavené, i když jimi vody protéká. V těchto případech se doporučuje hledat chybně ukazující vodoměry, případně provést rozúčtování podle jiných kritérií – podle počtu osob, nebo podle velikosti bytu. Jsou to ale jen nezávazná doporučení, protože žádná závazná pravidla nebyla vydána.Ve vašem případě, je rozdíl pravděpodobně vyšší než 18%, rozúčtování podle bytovách vodoměrů je tedy možno považovat za málo věrohodné.Vaše doměnka, že spotřebou 90m3/3osoby překračujete normu je mylná.Prováděcí vyhláška č.428/2001 k zákonu o vodovodech a kanalizacích v příloze č.12 uvádí směrná čísla spotřeby vody v domácnostech. Pro byty bez koupelny a ohřívače vody je to 30m3/osobu, pro byty s koupelnou a lokální přípravou teplé vody je to 46m3, s dálkovou přípravou teplé vody 56m3/osobu ročně. Porovnejte tedy vaši spotřebu s těmito čísly.