Vyúčtování SV

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování SV
ostatni

Text otázky

Dobrý den, můj dotaz sice nespadá pod SVJ, ale zajímal by mě i Váš pohled na věc (dávala jsem dotaz i na jiné fórum). Majitel dnes předal nájemníkům (regul.nájem) vyúčtování studené vody za roky 2005, 2006 a 2007. V domě je hlavní vodoměr, nájemníci mají poměrová měřidla. Majitel zúčtoval vodu dle (cituji doslova) Sbírky zákona MZLVH ze dne 4.12.1978 Sb. Zákona, Směrné čísla. Na „vyúčtování“ je uvedena pouze spotřeba 46m3/osobu/rok, a cena za SV za daný rok. Nájemníkům sdělil, že poměrová měřidla ho nezajímají, že nejsou zaplombovaná. Mají chtít nájemníci předložit faktury za jednotlivá období na celý objekt, trvat na přepočtu spotřeby třeba podle osob, když ne podle poměrových měřidel, a jak se mají zachovat k vyúčtování za rok 2005 a 2006? Prosím o odpověď a předem děkuji!

Odpověď na otázku

Předně je třeba konstatovat, že (i přes opakované snahy asociacerozúčtovatelů ARTAV) v současné době neexistuje zákonný předpis narozúčtování nákladů na poskytování studené vody (a stočného) mezi konečnéspotřebitele (uživatele bytů či nebytových prostor). Pro přerozdělovánínákladů v rámci zúčtovací jednotky (objektu, domu – obecně prostorů, jejichžcelková spotřeba je na vstupu měřena fakturačním měřidlem dodavatele vody)obecně platí, že přerozdělovat lze pouze náklad, který byl v rámci takovézúčtovací jednotky prokazatelně vynaložen – fakturován. Jsou-li náležitýmzpůsobem instalovány bytové vodoměry na studenou vodu (tj. např. že majíplatné ověření, jsou zaplombovány proti neoprávněné manipulaci, atp.), paklze celkový fakturovaný náklad (vodné a stočné) přerozdělit mezi konečnéspotřebitele v poměru jejich individuálních náměrů. Nejsou-li bytovévodoměry pro studenou vodu instalovány nebo nelze jejich údaje všeobecněprohlásit za věrohodné (měřidla nejsou zaplombována, nemají platné ověřenínebo nesou stopy prokazatelné manipulace), pak je běžné rozúčtovávat podle cenového výměru č. 1/příslušnýkalendářní rok, část 2.41.00.11, písmeno e) a f). Tedy podle počtu osob (bytové prostory), resp. podle způsobu užívání (u nebytovýchprostor), je-li toto předem sjednáno. Nástroj tzv. „směrných čísel ročníspotřeby“ (dle Vyhl.č. 428/2001 Sb. k zákonu č. 274/2001 Sb. §27, odst. 1 apříloha č.12) se používá jen pro stanovení odebraného množství bez měření, vrámci zúčtovací jednotky pak obvykle v případech, že pouze pro několikodběrových míst nebylo možno získat relevantní údaje o spotřebách propotřebu rozúčtování a to ještě pouze v případě, že nejsou k dispozicispolehlivé údaje o spotřebách za předcházející období. Z uvedeného tedyvyplývá, že popsané jednání vlastníka objektu není správné a je v rozporu sezásadami přerozdělování nákladů zúčtovací jednotky mezi konečnéspotřebitele.