vyúčtování SV

  1. ARTAV
  2. vyúčtování SV
ostatni

Text otázky

Dobrý den, jsem člen SVJ, v domě máme vodoměry na SV. Rozdíl spotřeby mezi fakturačním vodoměrem a součtem bytových vodoměrů je větší než 20%(asi 40%) . Správcovská firma nám oznámila, že dům má velkou spotřebu vody a že si máme zkontrolovat, zda nám neprotéká voda na záchodě, či zda nám někde voda nekape. Nám v bytě voda nekape a záchod neprotéká, ale při testování vodoměru jsem zjistila, že vodoměr nezaznamená průtok vody až do l/50s (kapající voda) tzn. že není dostatečně citlivý na odběr při velmi malém průtoku. Pokud je to obecná vlastnost bytových vodoměrů, jak v takovém případě provést rozúčtování? Je zcela zřejmé, že nikdo neplatí skutečnou spotřebu vody. Prosím o doporučení řešení.Děkuji

Odpověď na otázku

Vážená paní Hejduková. Rozdíl mezi součtem bytových vodoměrů studené vody a fakturačním měřidlem na patě domu vyšší než 20% nemusí být způsoben vodoměry. Laická kontrola jednoho vodoměru nemá vypovídací hodnotu o správné funkci vodoměru. Pouze na zkušební stolici AMS lze zjistit zda vodoměr měří v mezích povolené tolerance. Pro zjištění příčiny tohoto rozdílu je nutno zjistit zda instalované vodoměry mají platné ověření, zda v celém rozvodu studené vody nedochází k únikům vody, zda se v systému nevyskytuje naměřený odběr, zda někteří spotřebitelé neovlivňují měření, atp. Rozúčtování studené vody řeší Výměr MF č. 1/2010, část II, odstavec 2. Pitná voda čl. 14 a čl. 15. Dle čl. 14 se rozúčtování provede podle dohody uzavřené mezi odběratelem (majitel objektu) a konečnými spotřebiteli (uživatelé bytů a nebytových prostor). Pro uzavření dohody je nutný souhlas alespoň poloviny spotřebitelů. Rozúčtování se tedy provede dle této dohody. Nedojde li k dohodě provede se rozúčtování dle čl. 15 tj. dle počtu obyvatel bytu a podle počtu a druhů nebytových prostor (směrná čísla roční spotřeby vody). Znění Výměru MF č. 1/2010 naleznete na našich stránkách www: artav/odkazy/legislativa.