Vyúčtování SV – kombinace rozúčtování

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování SV – kombinace rozúčtování
ostatni

Text otázky

Dobrý den,prosím o radu k problematice rozúčtování studené vody. Jedná se o rozúčtování nákladů odběrného místa (OM) na konečné spotřebitele a v současnosti je toto rozúčtování provedeno dle hodnot zjištěných na bytových vodoměrech SV. Znamená to, že náklad fakturovaný dodavatelem za kalendářní rok je dělen součtem bytových vodoměrů v OM = jednotková cena za 1 m3 studené vody. Tato jednotková cena je však odlišná od fakturační ceny. Může se provést vyúčtování SV u konečného spotřebitele takto:- Spotřeba dle bytového vodoměru SV x cena fakturační = náklad u uživatele +- Rozdíl mezi roční fakturační spotřebou a ročním součtem bytových vodoměrů SV – rozdělit dle počtu osob žijících v bytě nebo rovnoměrně na bytJe tento postup legitimní a neodporuje zákonným předpisům? Děkuji Vám za odpověď

Odpověď na otázku

V současné době neexistuje obecně platný právní předpis pro rozúčtování studené vody dle údajů o spotřebě určené vodoměry. Nejobvyklejší způsob rozdělení odchylky je výpočet úměrně spotřebě jednotlivých spotřebitelských jednotek. Vámi navrhované způsoby neodporují žádnému předpisu. Bylo by ale žádoucí, abyste si pro rozúčtování nákladů na spotřebu studené vody sestavili pravidla, které by byla odsouhlasena dle stanov vlastníka objektu. Odsouhlasení pravidel pro rozúčtování spotřeby vody musí respektovat ustanovení zákona 67/2013 Sb.

Menu