Vyúčtování SV – navýšení ceny 1m3.

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování SV – navýšení ceny 1m3.
ostatni

Text otázky

Dobrý den,jaká je ještě přijatelná diference zvýšení ceny vody za 1 m3.Je možné účtovat místo 74,40Kč děsných 98,60Kč.To už hraničí s okrádáním ne?

Odpověď na otázku

Máte-li na mysli navýšení ceny z důvodu porovnání indikace patního vodoměru objektu se součtem vodoměrů bytových, potom přijatelnou diferencí je hodnota rozdílu do 25%.To však platí za předpokladu, že byly vyloučeny neměřené odběry, nesprávné montáže a odečty byly provedeny v úzkém časovém období.Rozdíl nad 25% může být způsoben nesprávnými metrologickými vlastnostmi používaných vodoměrů a dle doporučení čMI si vyžádejte jejich ověření podle § 11 odst. 4 zákona o metrologii.Závěrem je nutno konstatovat, že při použití bytových vodoměrů se rozúčtují celkově vzniklé náklady objektu na dodávku SV na jednotlivé konečné spotřebitele poměrem odpovídajícím jejich skutečné spotřeby.