vyučtování tepla

  1. ARTAV
  2. vyučtování tepla
ostatni

Text otázky

prosím o radu jak postupovat na koho se obrátit pokud vyčtování tepla teple vody nema hlavu a patu a nelze se dopočítat skutečného stavu chybí základní hodnoty(NA VYůčTOVÁNí JSOU POUZE SUMY V KORUNÁCH KTERÉ řÍKAJÍ KOLIK MÁTE ZAPLATIT NEBO ZDALI MÁTE PřEPLATEK CHYBÍ POčÁTEčNÍ A KONEčNÉ HODNOTY VODOMěRU TEPLE A STUDENE VODY ) jsme sdružení najemníku je možné provádět vyučtování tepla takto

Odpověď na otázku

Všechny údaje, které má správné vyúčtování tepla a teplé vody obsahovat, jsou uvedeny v §7 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 372/2001 Sb., kterou naleznete na http://www.artav.cz/legislativa.html.V žádném případě nemůže mít vyúčtování podobu, kterou ve svém dotazu popisujete.Vadné či nedostatečné vyúčtování můžete písemně reklamovat u majitele objektu, který je povinen řídit se citovanou vyhláškou MMR.