Výúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. Výúčtování tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den.Jsme SV a v bytech máme instalované měřiče topných nákladů.Správa domu podala návrh na shůzi členú SV,že výúčtování tepla za loñský rok bude účtovat podle podlahové plochy jednotlivých bytů bez využití měřiců topných nákladů a tento návrh byl na schůzi nadpoloviční většinou schválen.Je možné se proti tomuto rozhodnutí bránit a požadovat vyůčtování podle vyhlášky 372/2001 Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Vyhláška MMR č.372/2001 Sb., která stanovuje pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele, uvádí v §4 způsob, jak při rozúčtování postupovat, jsou-li indikátory instalovány. Pouze v případě, že instalovány nejsou, potom se postupuje podle §4, odst.5. Pokud indikátory ve vašem domě instalovány jsou a jsou funkční, potom je postup schválený schůzí vašeho SV v rozporu s platnou legislativou a tudíž nelegální. Podle obecně platných zásad právního státu má každý občan právo, aby s ním bylo zacházeno podle platných právních norem – jinými slovy máte právo požadovat, aby rozúčtování nákladů na vytápění bylo provedeno podle platné vyhlášky.