vyúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. vyúčtování tepla
ostatni

Text otázky

Zdravím.Náklady za teplo za jednotlivé byty rozúčtované pomocí poměrových měřičů se mohou odlišovat od průměru +-40% nebo -24% a +40%. Jsou instalovány termostatické ventily, které otevřou přívod teplé vody při 16 oC.

Odpověď na otázku

Vaše otázka není zcela přesně formulována. Skutečnost, že máte instalovány TRV, které začínají otevírat při 16 °C, je zcela v pořádku a v souladu s požadavky vyhlášky MPO č.194/2007 Sb. Způsob provedení korekce, požadované §4, odst.4 vyhlášky MMR č.372/2001 Sb., je zcela v kompetenci vlastníka objektu. Spodní mez pro korekci, kterou uvádíte v hodnotě -24 %, může být ve vztahu právě k požadavkům zachování tepelné stability ve smyslu ustanovení vyhlášky č.194/2007 Sb.