Vyúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování tepla
ostatni

Text otázky

Bydlím v provozní budově (nádraží), kde jsou byty a provozní prostory. Topení je plynové kotli Siemens. Větve bytů a provozních prostor jsou měřeny zvlášť. Za rok 2006 narostla cena tepla o 58%. Bez bližší specifikace jsme dostali vyúčtování služeb. Je vlastník povinen předložit podrobné vyúčtování ?

Odpověď na otázku

Vlastník je povinen předložit vyúčtování v souladu s vyhláškou 372/2001 Sb.V §7, odst.(2) této vyhlášky je uvedeno, jaké údaje má obsahovat vyúčtování nákladů na vytápění a dodávky teplé vody.