vyúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. vyúčtování tepla
ostatni

Text otázky

Je možné korekční součinitel podle §4 vyhl. 372 každý rok měnit. Vlastním přízemní byt kde mám upravené koeficienty (i dle svět. stran.počet žeber,polohy) Nyní mi přišlo vyúčtování a při kontrole jsem zjistila rozdíl v tomto K§4. V r. 2009 byl 0.81 a v letošním roce 1.00. Pokud ano podle čeho a jak se tento K§4 mění?Máme 32 stejných bytů a průměrná spotřeba na jeden byt je 1350 dílků. Já i po přepočtu s kor. souč. 1 mám protopeno 2220 dílků, což je o víc než 40%.Nevím tedy jestli je toto důležité.Prosím o odpověď.Děkuji

Odpověď na otázku

Ve svém dotazu zmiňujete dva druhy koeficientů – jednak koeficienty zohledňující výkon otopného tělesa a přestup tepla, jednak koeficienty zohledňující energetickou náročnost vytápěné místnosti. Obecně lze říci, že důvody pro změnu těchto koeficientů mohou být v zásadě dva – buď došlo k nějaké změně (výměna otopného tělesa, zateplení objektu, atp.) anebo se ukázalo, že tyto koeficienty nebyly z nejrůznějších důvodů stanoveny správně, resp. plně nezohledňovaly skutečné poměry v objektu. Vzhledem k tomu, že za stanovení těchto koeficientů zodpovídá dle platné legislativy vlastník objektu, je třeba abyste svůj dotaz směřovala právě tam.