vyúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. vyúčtování tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den, prosím vás o radu při vyúčtování tepla. Máme 2 domy zásobené teplem z jednoho výměníku tepelné společnosti.(jeden vstup tepla pro oba domy) Náklady na teplo jsme dělili mezi tyto domy podle plochy. V roce 2010 byl však jeden z domů již celý revitalizovaný a druhý dům revitalizaci odmítl. Je jasné, že zateplený dům má spotřebu tepla daleko menší, než ten nezateplený. Proto jsme odbornou firmou nechali namontovat na vstup nezatepleného domu podružný měřič tepla. Fakturu od tepelné společnosti jsme rozdělili mezi domy tak, že nezateplený dům dostal spotřebu podle podružného měřiče a zbylou spotřebu dům zateplený. Náklady jako jsou mzdy, opravy a el.energie na výměníku byly rozděleny mezi domy podle jejich ploch. Můžeme toto rozdělení použít? Dům bez zateplení se navíc stal od 12/2010 SVJ. Musíme mít s nimi rozdělení nákladů řešené třeba v mandátní smlouvě?

Odpověď na otázku

Popsaný postup není v souladu s ustanoveními vyhlášky 372/2001 Sb..Správně by měly být měřiče tepla instalovány pro oba objekty. Zúčtovací jednotkou jsou dle §2 vyhlášky 372/2001 Sb. oba objekty dohromady:a) zúčtovací jednotkou – objekt nebo jeho část, popřípadě objekty nebo jejich části, které mají jedno společné, technologicky propojené odběrné tepelné zařízení1) a společné měření nebo stanovení množství tepelné energie a nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody,Meziobjektové rozúčtování je nutno provést v rámci zúčtovací jednotky (předávací stanice). Celkové náklady na spotřebu tepelné energie pro vytápění, včetně mzdy, oprav a el.energie ve výměníku, byste měli podle ustanovení §4 vyhlášky 372/2001 Sb. rozdělit následovně:(1) Náklady na tepelnou energii na vytápění v zúčtovací jednotce za zúčtovací období rozdělí vlastník na složku základní a spotřební. Základní složka činí 40 % až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku.(2) Základní složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce.(3) Spotřební složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele úměrně výši náměrů měřičů tepelné energie …Pro jednotlivé spotřebitele je vhodné v rámci zúčtovací jednotky vytvořit pravidla, které konkretizují ustanovení příslušné vyhlášky.