Vyúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den. Prosím o radu. Jsem majitelka bytu 2+1, ve kterém bydlí má matka. Náklady na vytápění v roce 2008 byly 4514,- Kč (počet naměřených jednotek 470), v roce 2009 pak 6732,- Kč (počet jednotek 1209) a za rok 2010 jsou již 9990,- Kč (počet jednotek 2034). Maminka nesnese přetopeno, v ložnici max 18°C, v ostatních místnostech cca 20 °C. Dům je od konce roku 2007 zateplen, současně jsme vyměnili okna za plastová. I přesto rostou náklady na vytápění meziročně cca o 50 %. Na radiátorech jsou nainstalovány měřiče tepla (Indikátory pro rozúčtování topných nákladů Techem). Dle informací bytového družstva, jsou tyto měřiče nainstalovány a naprogramovány na dobu 10 let. Podléhají nějaké pravidelné kalibraci či kontrole, je možné, aby fungovaly bez překontrolování 10 let? Existuje nějaká obrana spotřebitele proti neregulérním náměrům a z toho vyplývající neregulérní vyúčtování topných nákladů?

Odpověď na otázku

Vážená paní Mikešová,jednotlivé počty jednotek na indikátorech nemusejí být vždy úměrné výši platby za teplo. Rozhodující je podíl náměru Vašeho bytu k celkové sumě jednotek v celém domě. Proto na základě Vámi uvedených údajů se nelze vyjádřit k výši plateb za jednotlivé roky ani k jejich časovému vývoji. Je však třeba zdůraznit, že ceny za tepelnou energii rostou každoročně a to dosti významným procentem. Indikátory nejsou tzv.“stanovenými měřidly“ ve smyslu zákona č.505/1990 Sb. o metrologii a nepodléhají žádnému zákonnému přezkušování či ověřování. Období 10 let, které uvádíte, je pouhá přepokládaná životnost těchto přístrojů, která v praxi běžně funguje. Ve Vašem případě lze dát následující doporučení:- požádat vlastníka objektu, aby u dodavatele indikátoru nechal prověřit správnost naprogramování přístroje (správnost všech koeficientů),- zkontrolovat správnou funkci termostatických ventilů (včetně hlavic) na otopných tělesech ve Vašem bytě (zda nejsou v trvale otevřeném stavu),- event. porovnat vývoj nákladů na vytápění pro celý objekt za Vámi zmiňované období“ (jednotková cena tepla a celková spotřeba).