Vyúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den, bydlím v domě majitele, spotřeba tepla se dělí mezi nebytový prostor a byty. V letošním roce jsem obdržela vyúčtování služeb s několikanásobným nárůstem spotřeby tepla oproti minulým obdobím. Chtěla jsem se zeptat, zda je cena tepla pro byty limitovaná - majitel ve vyúčtování uvádí cenu za GJ 1749,72 Kč. Cenu majitel skládá z fakturačních nákladů za plyn, mzdy topiče a opravy kotle. Děkuji.

Odpověď na otázku

Podle platné legislativy zodpovídá za rozúčtování nákladů vlastník objektu. Zároveň je povinen poskytnout i sumární údaje o spotřebě tepla v celém objektu i celkové náklady s dodávkou tepla spojené. Vámi uváděná cena za 1 GJ je skutečně neobvykle vysoká. Naše poradna však neřeší otázky týkající se jedotkové ceny tepla. Proto musíte svůj dotaz adresovat na jiný odborný portál.