Vyúčtování tepla.

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování tepla.
ostatni

Text otázky

Dobrý den,chtěl bych Vám jako předseda v loni vzniklého SVJ položit dotaz ohledně vyúčtování tepla. Firma, která nám zajišťuje dodávky tepla do našeho bytového domu nám zaslala vyúčtování( náklady byly rozděleny dle našeho požadavku v poměru 40% základní složka a 60% spotřební složka a jsou zde i zohledněny polohy jednotlivých bytů(. V tomto vyúčtování mě zarazili dvě věci:1) U dvou třípokojových bytů vyúčtovali úplně stejnou částku za dodávku tepla - na můj dotaz jak je to možné, když má každý byt o něco málo jinou vytápěnou plochu a každý byt měl naměřeny jiné hodnoty na indikátorech spotřeby tepla, mi bylo sděleno, že se jedná o byty s nadměrnou spotřebou tepla a podle zákona vyhlášky prý tyto byty nemohou zaplatit více jak 1,4 násobek průměrné spotřeby tepla připadající na ostatní třípokojové byty.2) V jednom dvoupokojovém bytě majitelé skoro nebydlí a byt jen temperují, když jsem pronásobil přepočtený odečet (dle indikátorů spotřeby tepla) částkou připadající na spotřební složku, tak mi vyšla částka asi o 3.000,- Kč menší, než byla vlastníkům naúčtována - na můj dotaz jak je to možné mi bylo sděleno, že je vše v souladu se zákonem a vyhláškou, že se tomuto bytu zase dopočítává částka do výše 60% průměrné spotřeby.Postupuje firma dodávající teplo správně? Vlastníci co teplem šetří a moc netopí se cítí okradeni za to že musí doplácet na ty co bydlí v přetopeném bytě a vlastně nešetří.Předem děkuji za odpověďLibya

Odpověď na otázku

Přesnou odpověď Vám může poskytnout pouze vlastník, který je odpovědný za správné rozúčtování služeb, mezi které patří i rozúčtování nákladů spojených s vytápěním a případně nákladů spojených s poskytováním teplé vody. Pokud jej tedy v souladu s odst. 3, §7 vyhlášky č. 372/2001 Sb. požádáte, je povinen Vás seznámit s podklady ze kterých při vyúčtování vycházel. Pokud jde o Vaše konstatování, že u dvou třípokojových bytů byla vypočtena shodná částka nákladů na vytápění je nepravděpodobná, neboť jak uvádíte, byty se liší započitatelnou podlahovou plochou a tedy celková výše základní složky bude rozdílná. I když byla provedena úprava konečné výše v souladu s odst.4 §4 dle odst. 3 téhož §, je málo pravděpodobné, aby celková částka nákladů na vytápění byla shodná. Pokud jde o Vaši druhou část otázky, došlo pravděpodobně u dvoupokojového bytu k překročení v úspoře nákladů o více než – 40% proti průměru zúčtovací jednotky v nákladech přepočtených na 1m2 a vlastník provedl korekci opět v souladu s odst.3, §4 vyhlášky. Závěr: Přesnou odpověď Vám musí dát vlastník a proto se s dotazem obraťte na něj v souladu se shora uvedeným odst. 3 , §7 vyhlášky.