vyúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. vyúčtování tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den. Dle vyúčtování za minulý rok mi stoupla spotřeba tepla v bytě oproti roku 2009 o 250% (!). Způsobu užívání bytu je řadu let stejný. Jediný rozdíl nastal v užívání bytů pod a nade mnou. Ty nejsou řádně vytápěny, protože mají o 98% méně naměřených dílků na RTN. Vlastník provedl korekci +-40%, před ní byla spotřeba mého bytu na m2 +60% průměrné spotřeby na m2 v domě. Je tento postup korektní a případně, existuje nějaké spravedlivější řešení, abych nadále nedoplácel na nájemníky, kteří se nechají vytápět mým bytem? Jak by měl vlastník domu řešit takové nájemníky? Děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

Nevím jak jste zjistil meziroční nárůst spotřeby tepla o 250 %. Odečtené hodnoty RTN v žádném případě neznamenají spotřebu tepla. Srovnání lze provést pouze na základě spočteného nákladu na vytápění bytu v jednotlivých letech. Použití i význam korekce dle §4 odst. 4 vyhlášky 372/2001 Sb. je detailně popsáno v metodickém pokynu k uvedené vyhlášce, vydaným MMR 19. prosince 2002. Dle tohoto metodického pokynu je uvedených +-40 % limitní hodnotou, kterou může majitel objektu snížit, a uplatní se u jak u nadlimitních nákladech (Kč/m2) tak i nákladech podlimitních, kdy postihne uživatele bytů s nedostatečným vytápěním kdy dochází k porušení tepelné stability domu. Pokud máte dojem, že rozúčtování bylo provedeno v rozporu s vyhláškou 372/2001 Sb. podejte písemnou reklamaci majiteli domu, který je za rozúčtování odpovědný. Text uváděných legislativních dokumentů naleznete na stránkách www: artav/odkazy/legislativa.