Vyúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování tepla
ostatni

Text otázky

Užívám krajový byt, kde nároky na vytápění jsou vyšší než v bytech vnitřních. V rozporu s logikou mají všechny byty stejný koeficient (2,1). Rozdíl u stejně velkých bytů je cca 2500 jednotek a v Kč cca 5500 v neprospěch mého bytu. Za poslední tři roky se mi zvedly náklady na topení o cca 6500,- Kč! Na vyúčtování tepla jsem si u majitele domu v zákonné lhůtě stěžovala. SBD moji stížnost a mé argumenty neuznalo.Můžete mi prosím poradit jak postupovat dále, popřípadě na koho se obrátit? Pokládáte postup SBD za správný?

Odpověď na otázku

Zodpovědnost za správné rozúčtování nákladů je vždy na vlastníkovi objektu,který musí plně respektovat ustanovení vyhlášky č. 372/2001 Sb., která mj.ukládá zohlednit místnosti s vyššími nároky na vytápění tak, aby konečnýspotřebitel nebyl poškozen (§4, odst.3). Jestliže vlastník taktonepostupuje, jak uvádíte, je rozúčtování nákladů na teplo provedeno v rozporu s platnou legislativou.Pokud jde o váš dotaz a prosbu o radu, jak dál postupovat, nezbývá než konstatovat, že jediným odpovědným za správnost vyúčtování je v tomto případě vlastník objektu, který je podle §7 odst. 3, vyhl. č. 372/2001 Sb., povinen, pokud jej o to konečný spotřebitel požádá, seznámit se všemi podklady ze kterých při vyúčtování vycházel a rovněž tak i se způsobem rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění. Doporučuji Vám obrátit se písemnou žádostí – reklamací na vlastníka objektu a požádat o detailní vysvětlení vám předloženého vyúčtování. Pokud tuto Vaši reklamaci odmítne a způsob provedeného vyúčtování nevysvětlí, nezbývá Vám nic jiného než se nápravy domoci občanskoprávní cestou za pomoci soudního znalce v oboru vytápění. Seznamy těchto soudních znalců jsou vedeny každým soudem.