Vyúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování tepla
ostatni

Text otázky

Jsme společenství vlastníků 24 bytových jednotek. Byty jsou ve velikosti 1+1,2+1,3+1. Topení je dálkové z kotelny na plyn.Vyúčtování tepla do r.2008 nám dělala odborná firma. Od roku 2009 začali dělat vyúčtování tepla 2 spoluvlastníci,aniž by je někdo tímto pověřil. Rok 2009 a 2010 byl vypočítán tak, jak dělala odborná firma, to je rozdělení spotřeby na 40% základní a 60 % spotřební složka. Vyúčtování za rok 2011 bylo provedeno 50% základní a 50% spotřební složka.Tuto skutečnost jsme nikde neprojednávali, prostě nám to nadrzo předložili.Vlastním byt 3+1, pořídili jsme si kamna, koupili dřevo, zaplatili revizi a vyčištění komínu.Vlastními kamny topíme v domě ve 4 bytech,pochopitelně v těch největších. Zálohy za topení jsme platili ve stejné výši, jako když jsme topili společnými radiátory, nechtěli jsme „dělat potíže“.Někomu se asi zdálo, že „moc dobíráme“ a tak si sami od sebe stanovili výpočet 50%:50%. Je to správné, jak se mohu proti této svévoli bránit? Podle jaké vyhlášky nebo zákona se výpočet tepla provádí?

Odpověď na otázku

Pokud máte na otopných tělesech instalovány indikátory topných nákladů, obecně se doporučuje užívat rozdělení základních a spotřebních nákladů v poměru 50:50. Pokud jste si pořídili do bytu jiný tepelný zdroj bez souhlasu vlastníka objektu (ve Vašem případě Společenství vlastníků zastupovaném výborem společenství), nezbavuje Vás to povinnosti podílet se na nákladech na vytápění vypočtených na základě platné legislativy. Pokud jde o kompetence k rozhodování o způsobu rozúčtování v rámci platných předpisů, tato kompetence jednoznačně přísluší vlastníkovi objektu (který interně obvykle postupuje podle platných stanov Společenství).