vyuctovani tepla

  1. ARTAV
  2. vyuctovani tepla
ostatni

Text otázky

Dobry den,naše SVJ si při vyučtování základní složky zmenšilo dum o 135m,u spotřební složky nebyla respektována zákonná povinnost daná Vyhláškou 372/2001 Sb.$4 odst.3,zohlednění polohy bytu.Při vyučtování v minulých létech jinou společností byly pro jednotlivé místnosti používány pro přepočet naměř.dílku koeficienty k=0,8 a k=0,75.Nyní nám byl u spotřební složky uplatnován koeficient k=1.Dále nám uplatnují korekci počtu dílku dle Vyhlášky 372/2001 Sb.$4 odst.4 přepočet 0 dílku.Toto všechno jsme si odsouhlasili na schuzi SVJ.Mužeme si tuto metodu odsouhlasit na schuzi SVJ?Děkuji za odpověd.Aujezdský.kvxVy

Odpověď na otázku

Hlasováním na shromáždění vlastníků, či jakýmkoli jiným rozhodnutím majitele domu, nelze měnit pravidla daná vyhláškou 372/2001 Sb.