Vyúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den,ve Vyhlášce č.372/2001 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj pro stanovení pravidel pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele, se v § 6 odst. (5) b) píše:5) Dojde-li ke změně konečného spotřebitele v průběhu zúčtovacího období a nejsou-li známy odečty k termínu změny, vlastník rozdělíb) základní složku nákladů na tepelnou energii na vytápění v poměru počtu dnů vytápění bytu nebo nebytového prostoru před a po termínu změny konečného spotřebiteleV případě, že tedy dojde v průběhu zúčtovacího období (kalendářní rok) ke změně spotřebitele tepla v jednom bytě s instalovanými indikátory tepla a provádí se vyúčtování jak složky základní, tak i spotřební, a nejsou-li známy odečty k termínu změny spotřebitele (uživatele bytu), provádí se vyúčtování základní složky dle § 6 odst. (5) b) v závislosti na klimatické náročnosti příslušných částí zúčtovacího období či jenom dle poměru počtu dní užívání bytu ?Např. :Spotřebitel "A" ...... užíval byt v měsících 01-03, tj. 90 dní, klimatická náročnost 49 % dle vyhl.Spotřebitel "B" ...... užíval byt v měsících 04-12, tj. 275 dní, klimatická náročnost 51 % dle vyhl.Základní složka tepla na bytě za celé zúčtovací období (kalendářní rok) ............ XJe potom správný výpočet základní složky tepla dle § 6 odst. (5) b) pro spotřebitele "A" takto : X / 365 * 90 nebo takto : X * 49 / 100 ?Dotaz se týká jen základní složky tepla, prosím uvést formou příkladu. Děkuji.

Odpověď na otázku

Tento případ řeší §6 odst.5a, 5b vyhlášky 372/2001 Sb. zcela jednoznačně. Spotřební složka se rozdělí dle §6 odst. 5a tj. dle skutečné klimatické náročnosti, případně dle přílohy č.3 vyhlášky. Základní složka se rozdělí dle §6 odst.5b tj. v poměru počtu dnů na vytápění bytu nebo nebytového prostoru před a po termínu změny konečného spotřebitele. Počet topných dnů nelze zaměnit za dny kalendářního roku. Dle lokality a průběhu topného období činí počet topných dnů cca 230 – 270 dní. Skutečný počet v příslušném zúčtovacím období zjistíte od Vašeho dodavatele tepla. U některých dodavatelů lze tyto hodnoty vyhledat na internetu. Celkový náklad na příslušný byt je tvořen součtem spotřební a základní složky nákladů.

Menu