Vyúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování tepla
ostatni

Text otázky

Náš předseda nám počítí topení podle vyhlášky 224/2001 až do loškého roku.Nechal si odhlasovat 30-70. Letos jsem ho upozornila na vyhlášku 372/2001 a Metodické pokyny. řekl mi, že metodické pokyny mu umožnuji,aby jednal, jak chce. Bude počítat 3O-7O. Kam se odvolat?+7CCt

Odpověď na otázku

Pravidla pro rozúčtování nákladů na vytápění v rámci zúčtovací jednotky jsou stanovena pouze vyhláškou 372/2001Sb.Rozdělení nákladů na základní a spotřební v poměru 30:70 platí pouze pro teplo použité pro ohřev teplé vody. Pro vytápění musí být základní náklady ve výši nejméně 40% (nejvýše 50%).Jakýkoli jiný způsb, který je v rozporu s vyhláškou 372/2001 je nezákonný a můžete na majitele domu podat žalobu k soudu.