Vyúčtování tepla a teplé vody.

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování tepla a teplé vody.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, včera jsme obdrželi vyúčtování za rok 2008. Od září bylo navýšeno teplo z původních 474 Kč za GJ na cca 640 Kč za GJ. Na vyúčtování máme jakousi průměrnou cenu za GJ 564 Kč. Na koho nebo kam se mohu obrátit proti navýšení ceny tepla, případně je takovéto navýšení vůbec možné? My a ještě asi další 2 byty mají provedenou modernizaci balkónu(vyzdění a plastová okna,dvěře), vyúčtování, na to ale nebere ohled ač tepelné ztráty z naších bytů musí být výrazně nižší. Máme nějakou šanci na změnu čí reklamaci vyúčtování?Děkuji

Odpověď na otázku

Vážená paní,naše Asociace se nezabývá tvorbou ceny tepla, ale výhradně rozúčtovánímkonečných nákladů.Jednoznačnou odpověď byVám měl dát vlastník nebo správce objektu, který provádí rozúčtování nákladůna tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkovévody. V tomto případě Vám doporučujeme neodkladně uplatnit v souladu s §7vyhlášky č. 372/2001Sb. reklamaci na provedené rozúčtování. V souladu sodstavcem 3. téhož § jej požádejte o podrobné vysvětlení a seznámení spodklady a způsobem provedeného rozúčtování.