Vyúčtování tepla a Teplé vody v neobydleném bytě

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování tepla a Teplé vody v neobydleném bytě
ostatni

Text otázky

Před rokem jsme koupily byt v osobním vlastnictví, který je do dnes v rekonstrukci, takže v něm nebydlíme. Máme minimální zálohy na všechno, přes zimu jsme měli puštěné jedno topení, teplou vodu máme vyplou-nepoužíváme. Navíc tam byl nahlášený od paní, co bydlela před námi v tomto bytě vyšší stav na vodoměrech, a tudíž jsme to do tohoto nahlášeného stavu ani nevyčerpali. Dnes nám přišlo vyúčtování a nedoplatek celkem 10 000 za teplo a teplou vodu. Je možné, aby si mysleli, že jsme s budíky nějak manipulovali a upravili si vyúčtování podle sebe? Proč nám tedy přišel nedoplatek, když ve vyúčtování je protopeno a protočeno minimálně? Děkuji

Odpověď na otázku

Ponecháme-li stranou spekulace o tom, zda bylo (či nebylo) s měřidly, resp.indikátory nedovoleně manipulováno s cílem ovlivnit jejich činnost, je nezpochybnitelným faktem, že vlastníky ostatních bytů nezajímá, zda byt užíváte či nikoli. V případě vytápění je Vaší povinností byt přinejmenším temperovat na určitou teplotu, která jednak nepoškozuje Vaše sousedy a je také nad teplotou rosného bodu, což mj. neumožní v bytě rozvoj plísní. Tato teplota je nazývána teplotou tepelné stability objektu (viz Vyhl.č. 194/2007 Sb., §2, odst. 6 a 7)) a pohybuje se obvykle mezi 16-18 °C. Pokud se týče plateb za vodu (teplou i studenou) ta se odvíjí od náměrů bytových vodoměrů, jsou-li instalovány. V případě teplé vody je však třeba dodat, že i když je Vaše spotřeba teplé vody minimální (třeba i nulová), do její ceny se Vám bez ohledu na spotřebu promítá náklad na tzv. „základní složku“ tepla pro ohřev teplé vody, která činí 30% a odvozuje se od podlahové plochy Vašeho bytu (viz Vyhl.č. 372/2001 Sb., §5, odst.2). Bylo by jistě užitečné požádat Vašeho správce o vysvětlení vyúčtování a teprve v případě přetrvávajících pochybností činit další kroky.