vyúčtování tepla a teplé vody

  1. ARTAV
  2. vyúčtování tepla a teplé vody
ostatni

Text otázky

Dobrý den. Máme dotaz:bydlíme ve služebním bytě ve škole. Firma , která ji vytápí posílá faktury . Vyúčtování tepla potom počítá účetní od září-květen, tj, prý topná sezóna , i když se začne topit třeba až od října, tak nám započítá i to září, v tu dobu se topí jenom na ohřev teplé vody, který je celoroční. My si ohříváme teplou vodu elektr. bojlerem. Na topení nemáme měřidla. Máme problémy s vyúčtováním .Dříve nám odečítali z celkových nákladů na topení 30% za teplou vodu. Nyní je to asi jenom 5% /např. z 500.000 Kč nám odečetli 25.000 Kč za teplou vodu v topné sezóně /, přitom faktury za teplou vodu pro školu činí v letním období měsíčně 30.000Kč. Můžete nám prosím poradit jestli je stanovený nějaký poměr na odečet teplé vody z nákladů na topení. Děkujeme za odpověď

Odpověď na otázku

Odpověď na váš dotaz je poněkud složitější a to z toho důvodu, že se ve svém dotazu nezmiňujete o tom, zda máte s vlastníkem objektu uzavřenu smlouvu o podmínkách užívání služebního bytu a způsobu rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu.Úhrada nákladů spotřeby tepla na vytápění by měla být vypočtena dle poměru vytápěných ploch celého objektu školy a vašeho služebního bytu.Ideální by bylo, kdyby váš služební byt měl samostatnou přípojku, na kterou by se osadil měřič tepla a podle jeho údajů se prováděla platba za teplo.Při výpočtu nákladů na spotřebu tepla pro TUV by měl být postup následující:1- Je-li v předávací stanici v objektu školy nainstalován měřič tepla na okruhu pro přípravu TUV, pak spotřeba tepla změřená tímto měřičem se odečte od celkové spotřeby tepla změřené měřičem tepla na vstupu do objektu školy. Vzniklý rozdíl nákladů, připadající na vytápění celého objektu by měl být rozúčtován dle poměru podlahových ploch (viz úvodní část odpovědi).2 – Není-li v předávací stanici v objektu školy nainstalován samostatný měřič tepla pro přípravu TUV, pak se při rozúčtování postupuje v souladu s §7, odst. 3, vyhlášky č. 194/2007, tedy ze stanovení spotřeby mimo topné období.§7 (3) Stanovení množství tepelné energie pro přípravu teplé vody v zúčtovací jednotce se v bytové a nebytové budově provádí:a) v případě, že je teplá voda připravována v předávací stanici umístěné v budově, měřením množství tepelné energie na vstupu do ohřívače teplé vody, případně jeho stanovením ze spotřeby mimo otopné období.Tento způsob odpovídá dříve prováděnému rozdělení nákladů, tedy 30% teplá voda a 70% vytápění, což odpovídalo znění §9, odst. 1, bývalé vyhlášky č.245/95, která byla novelizována právě vyhláškou č. 194/2007 Sb..