Vyúčtování tepla a TUV

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování tepla a TUV
ostatni

Text otázky

Dobrý den,chtěl bych se zeptat na rozdělění energie na otop a ohřev TUV. Bydlíme v domě o 16 bytových jednotkách, kdy v prvním roce byly obsazny pouze dva byty. Ve všech bytech jsou výměníkové stanice s odečtem spotřebované energie. Jako zdroj tepené energie je použita lokální kotelna s plynovými kotli zapojenými jako kaskáda. Vlastník rozdělil celkovou spotřbovanou energii změřenou na přívodním plynoměru na základní a spotřební složku v poměru 50% : 50%. Toto rozdělění, ale naprosto neodpovídá celkově spotřebované energii vůči enegii změřené v používaných bytech. Z tohoto důvodu potom je cena energie spotřební složky na měrnou jednotku neůměrně vysoká. Domnívám se, že při této obsazenosti bytových jednotek v rámci celku by mělo být rozdělění celkové spotřebované energie na spotřební a základní složku v naprosto jiném poměru, neboť vyhláška počítá s plným obsazením bytů. Domnívám se, že v našem případě velká část ztráty při rozvodu tepla k jednotlivým bytům se promítá do ceny spotřební složky.Děkuji za odpověď Libor Filipi

Odpověď na otázku

Naopak. Jestliže vlastník domu zvolil základní složku 50%, je to výhodnější pro uživatele obsazených bytů. v neobsazených bytech bude pravděpodobně nulová naměřená spotřeba a při nižší základní složce by se na vytápění domu podíleli ještě menším podílem. Je třeba poznamenat, že pro domy s bytovými předávacími stanicemi, což je váš případ, nebyla zatím vydána pravidla o postupu při rozúčtování. Bylo by potřeba, aby vlastník domu dohodl s uživateli všech bytů jasná a konkrétní pravidla. Za vzor může použít Pravidla ARTAV, která jsou k dispozici na stránkách www.artav.cz.

Menu