Vyúčtování tepla a vody

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování tepla a vody
legislativa

Text otázky

Dobrý den, není proveden pasport bytu a tedy nebyly poskytnuty korekční polohové koeficienty pro jednotlivé byty a v rozúčtování je spotřeba dopočtena na minimální hranici -20% od průměrného nákladu na m2 objektu. Je rozúčtování takto provedené v pořádku dle vyhlášky? Děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

Platné předpisy pro rozúčtování nákladů na vytápění (zejména zákon 67/2013 Sb.) vyžadují korigovat registrovanou spotřebu tepla v případě místností či bytů s objektivně vyšší spotřebou tepla pro dosažení stejných vytápěcích teplot jako v ostatních bytech. Neuplatnění koeficientů respektujících nevýhodnou polohu bytu tedy není v pořádku.

Na druhé straně, v případě bytů u kterých byla registrována spotřeba tepla pod limitem (- 20%) stanoveným vyhláškou 269/2015 Sb. nemůže uplatnění uvedených korekcí nijak ovlivnit účtovaný náklad na vytápění. (Náklad nemůže být dále snížen.)

-japo-