vyúčtování tepla-korekce

  1. ARTAV
  2. vyúčtování tepla-korekce
ostatni

Text otázky

Jsme SVJ o 18 stejně velkých bytech (cca 52 m2- vždy 3 místnosti) a dále v přízemí jsou 2 obchody. Rozúčtování nákladů na vytápění je 40% základní složka a 60% spotřební. Na topení jsou umístěny měřáky METRONAodpařovací indikátor Optronic. Po provedených odečtech a následném vyúčtování jsou velké rozdíly v odečtech dílků na indikátorech , a to byty v rozpětí 135 - 312 dílků/rok (tyto byty jsou uprostřed kryté stěnami, stropy i podlahami ost. bytů či se jedná o byt který je jen vyjímečně obýván a tudíž není zde potřeba vytápět- jedná se o 5 bytů), většina bytů má odečty v rozpětí 1153-2020 dílků (9 bytů) a jede v rozpětí 2955 dílků a jeden byt 3727 dílků. Z tohoto popisu je zřejmé, že je zde velký nepoměr ve vytápění. Dříve společnosr, která prováděla vyúčtování ještě prováděla ve vyúčtování korekci(uváděla v textu, že dle platně vyhlášky) a tímto navyšovala u malých spotřeb konečnou cenu ve prospěch bytů s větší spotřebou. Tato korekce již však není prováděna. Můj dotaz je následující : je povinnost uplatňovat ve vyúčtování tuto korekci a z čeho toto konkrétně vychází.Další můj dotaz je, ten, že z jednoho bytu se stala projektová kancelář. Má mít tento jinou cenu ve vyúčtování než byty sloužící k bydlení. Děkuji za odpověď Králová

Odpověď na otázku

V čR se rozúčtování nákladů na vytápění mezi konečné spotřebitele provádí dle ustanovení vyhlášky č.372/2001Sb. (dále jen vyhláška).Odpovědi na Vaše dotazy jsou tedy následující:Na první otázku -ANO, rozúčtování musí v případě použití indikátorů vytápění dle §4, odst. 3 vyhlášky zohlednit rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou. Současně dle §4, odst. 4 vyhlášky v případě překročení přípustných rozdílů v nákladech na vytápění připadajících na 1 m2 započitatelné podlahové plochy, musí provést vlastník úpravu výpočtové metody uvedené v odstavci 3 tak, aby u konečných spotřebitelů v zúčtovací jednotce nebyla překročena hodnota 40 % oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období.Na druhou otázku -NE, protože zúčtovací jednotkou je objekt nebo jeho část, popřípadě objekty nebo jejich části, které mají jedno společné, technologicky propojené odběrné tepelné zařízení a společné měření nebo stanovení množství tepelné energie a nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody. Rozúčtování nákladů na bytové i nebytové jednotky řeší vyhláška MMR č.372/2001 Sb.Text vyhlášky naleznete na http://www.artav.cz/legislativa/.