Vyúčtování tepla při stěhování

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování tepla při stěhování
ostatni

Text otázky

Chtěla bych se zeptat jak je to s vyúčtováním odběru tepla v případě stěhování.Bylo mi řečeno,že odpočet se dělá jednou za rok a na základě tohoto odpočtu se stanoví koeficient podle,kterého nám bude naúčtováno období strávené v daném bytě.Zdá se mi to přitažené za vlasy jelikož minulá zima byla velice mírná a v případě následující zimy může být velký rozdíl.Mohu trvat na opisu poměrových čidel v době ukončení nájmu?Byt je družstevní a následný nájemník si jej odkoupil.

Odpověď na otázku

Pokud jde o bytové vodoměry a elektronické indikátory vytápění na otopných tělesech, tak je běžné, že při změně uživatele bytu se provedou odečty stavů ke dni změny a rozúčtování se po skončení ročního odečtového období rozdělí mezi oba uživatele bytu podle pravidel určených pro tyto případy ve vyhl. číslo 372/2001 Sb. Kopii odečtového protokolu o provedeném meziodečtu k datu stěhování by měl uživatel bytu dostat automaticky.Pokud máte v domě indikátory vytápění na principu odparu, tak meziodečty na těchto indikátorech nelze pro rozúčtování použít a náklady na vytápění je nutno rozdělit jen podle kalendáře.