vyúčtování tepla pro vytápění a ohřev TV – jednotky

  1. ARTAV
  2. vyúčtování tepla pro vytápění a ohřev TV – jednotky
legislativa

Text otázky

Dobrý den, od 1.1.2023 mění dodavatel tepla Veolia jednotku ve fakturách - místo GJ budou uvádět kWh. Ve vyhlášce 269/2015Sb. je uvedeno, že ve vyúčtování musí být uvedena spotřeba tepla na vytápění a tepla na ohřev vody v GJ a cena tepla na vytápění a tepla na ohřev vody v Kč/GJ. Jsme tedy povinni provádět přepočet kWh na GJ a mít uvedeny GJ nebo mohou být kWh? Děkuji za odpověď Šindlerová

Odpověď na otázku

Vyhláška 269/2015 Sb. skutečně předepisuje, že ve vyúčtování mají být uváděny jednotky tepla v GJ. Pak by ale dodavatelé tepla měli mít také předepsáno, že mají uvádět množství tepla v GJ. Je to možno považovat za technickou chybu legislativy.
Na druhé straně, uvádění množství tepla v kWh je také správné a jde o snadno převoditelné jednotky. Je to podobné, jako když se uvádí rychlost větru v metrech za sekundu (m/sec) nebo v km/hod. Protože hodina má 3600 sekund, bude 1 m/s = 3600 m/h, což je 3,6 km/h.
Podobné je to s jednotkami tepla. Joule se vztahuje k sekundě (1J = 1W x 1sec), kWh k hodině.
Proto pro převod platí podobný vzorec.  1 kWh = 1000 x 3600 J, neboli 3,6 MJ a 1 MJ = 1/3,6 kWh = 0,27777778 kWh, respektive 1GJ = 277,78 kWh.
Je nutno respektovat předpony, které určují násobky 1000 : kilo = 1000, Mega = milion, Giga = miliarda, Tera = bilion.
-japo-