Vyúčtování tepla v nebyt.prostorech, kam nemají nájemníci přístup

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování tepla v nebyt.prostorech, kam nemají nájemníci přístup
ostatni

Text otázky

Dobrý den, bydlím v obecním domě z 60.let, cihlový, 2 patra, 3 vchody, 36 partají, loni kompletně zateplen od sklepa až po půdu. Za rok 2011 nám poprvé vyúčtují teplo na základě měřičů na radiátorech. A teď jde o to, že je nám jasné podílet se na vytápění nebytových prostor, jenže... Dřív byly v domě společná prádelna, mandlovna a další sušárna, tyto byly před lety zrušeny, uzamčeny a pouze 1 nájemník má od nich klíče a disponuje s nimi - asi s tichým souhlasem města. Nájemníci každého vchodu mají přístup jen do sušárny a tzv. kočárkárny). A zde je dotaz: Jsme povinni podílet se na úhradě tepla i v těchto, nám nepřístupných společných prostorách?Děkujeme za odpověď. J. Vyčítalová

Odpověď na otázku

Rozúčtování nákladů na vytápění by měl vlastník objektu (asi město) za r.2011 provést v souladu s platnou vyhláškou č. 372/2001 Sb.. Dle Vašeho popisu problému jde v tomto případě o nestandardní stav, kdy společné prostory jsou užívány pouze jedním uživatelem bytu. Za normálního stavu, pokud nejsou na otopných tělesech ve společných prostorách nainstaloványindikátory- rozdělovače topných nákladů, se na úhradě nákladů za vytápění těchto prostor podílejí přes základní složku všichni uživatelé bytů. Ve vašem případě by měl vlastník objektu v rámci dodržení spravedlivého rozúčtování nákladů na vytápění podlahovou plochu neb. prostor, kam má přístup pouze jeden uživatel bytu, minimálně připočítat k započitatelné podlahové ploše jeho bytu. Naprosto správné by bylo, aby i na otopná tělesa v tomto n.p. byly nainstalovány indikátory a tento výlučný uživatel těchto prostor platil náklady jak základní složky, tak spotřební složky připadající na tyto n.p.!