Vyúčtování tepla za část roku?

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování tepla za část roku?
ostatni

Text otázky

Dobrý den, přistěhovali jsme se do nájemního bytu v 05/2009, v době, kdy se již netopilo. Majitel nám nyní předal vyúčtování služeb včetně tepla za celý rok - tj. 01/2009 - 12/2009. Je možné po něm žádat, aby nám náklady tepla vyúčtoval poměrnou částkou - tedy polovinou, když jsme "první polovinu" topné sezony v bytě nebydleli? Děkuji

Odpověď na otázku

Dojde-li ke změně konečného spotřebitele v průběhu zúčtovacího období a nejsou-li známy odečty k termínu změny, vlastník rozdělí dle vyhlášky372/2001 Sb., § 6 odst.(5) následovně:a) spotřební složku nákladů na tepelnou energii na vytápění podleskutečné klimatické náročnosti příslušných částí zúčtovacího období před a po termínu změny konečného spotřebitele; nejsou-li tyto údaje známy, podle přílohy č. 3 k této vyhlášce,b) základní složku nákladů na tepelnou energii na vytápění v poměrupočtu dnů vytápění bytu nebo nebytového prostoru před a po termínu změny konečného spotřebitele,c) spotřební složku nákladů na tepelnou energii na poskytování tepléužitkové vody včetně nákladů na spotřebovanou vodu podle průměrného počtu osob a počtu dnů zúčtovacího období, v případě rozúčtování podle podlahové plochy jen podle počtu dnů zúčtovacího období, které připadají na původního a nového konečného spotřebitele, nedohodnou-li se původní a nový konečný spotřebitel jinak,d) základní složku nákladů na tepelnou energii na poskytování tepléužitkové vody podle počtu dnů zúčtovacího období, které připadají na původního a nového konečného spotřebitele. (6) Nemá-li zúčtovací jednotka, byt či nebytový prostor svého konečného spotřebitele, rozumí se konečným spotřebitelem vlastník.Pokud byly při převzetí bytu provedeny odečty spotřeby tepla a vody, bude spotřební složka celkových nákladů rozdělena podle těchto údajů.