Vyúčtování tepla za r. 2007,2008

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování tepla za r. 2007,2008
ostatni

Text otázky

Cituji z dopisu RPG byty:"Vážený uživateli bytu, obdrželi jsme doúčtování tepla dodavatele tepla NWR Energy, a.s. za rok 2007 a 2008 se sdělením, že z jejich strany vznikla chyba při fakturaci. Tato chyba byla zpúsobena nasazením nového měřiče tepla a jeho následného chybného zařazení do fakturačního systému. Do 1.1.2007 byla dodávka tepla pro domy č.p. 856 až 863 měřena na patě domu Nezv. náměst. 856 - spotřeba naměřena tímto měřičem byla následovně rozdělena pdle podlahových ploch domů. K 1.1.2007 byl instalován do zpětného potrubí na konci domu 859 nový měřič, který měří spotřebu tepla pro domy č.p. 856 až 859, ale teplo bylo fakturováno domům č.p. 860 až 863." ... "Práva a povinnosti vyplývající z nájemního vztahu, jakož i otázka vyúčtování služeb za dané období, se řídí co do promlčecí lhůty Občanským zákoníkem, kterým je stanovena obecná 3-letá promlčecí lhůta. Z výše uvedeného vyplývá, že pronajímatel má právo provést opravné vyúčtování za daná období do 3 let od splatnosti vyúčtování." Zároveň mi byly zaslány složenky na doplacení rozdílu, který takto měl vzniknout a to 2019,-Kč za rok 2007 a 4066,-Kč za rok 2008. Ptám se tedy, zda pronajímatel je v právu a já jsem povinen mu doplatit tyto údajné nedoplatky.

Odpověď na otázku

Majitel domu je v tomto případě v právu. Správně jste uvedl odkaz na promlčecí dobu stanovenou v občanském zákoníku.