Vyúčtování tepla za rok 2011

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování tepla za rok 2011
ostatni

Text otázky

Dobrý den,jsme nový dům o 28 bytových jednotkách. Každá bytová jednotka má pro ohřev teplé vody a teplo pro topení v bytě osazenu bytovou předávací stanici "Geminox" s jedním měřícím zařízením (dig. měřič Siemens). Horká voda je do domu přivedena z kotelny, která je umístěná mimo dům. Chtěla bych se zeptat jestli při rozúčtování nákladů na teplo rozdělíme náklady na 60% (teplo) + 40% (teplá voda) a dále ještě budeme dělit na složku základní a složku spotřební tyto hodnoty 60/40 nebo 60% rozdělíme podle naměřených hodnot a 40% podle plochy jednotky? Děkuji předem za odpověď a jsem s pozdravem.R. Indrová

Odpověď na otázku

Úvodem je třeba konstatovat, že problematika bytových předávacích stanic není v naší legislativě uspokojivě vyřešena, a proto je vždy třeba postupovat podle pravidel, která mají charakter dohody schválené podle interních pravidel vlastníka objektu (např. SVJ). Vzhledem k tomu, že bytová předávací stanice bývá ještě vybavena pouze vodoměrem na studenou vodu, nejsou k dispozici data potřebná pro další dělení nákladů. Lze tedy doporučit vyúčtování tepla pro vytápění a pro ohřev teplé vody společně a tento společný náklad dělit v poměru 40:60 na základní a spotřební složku s tím, že základní složka bude odvozena od započitatelné podlahové plochy bytu a složka spotřební podle náměru bytových kalorimetrů v bytových předávacích stanicích. Dále pak i vodné a stočné za teplou i studenou vodu rozdělovat jako společný náklad a to plně dle náměrů bytových vodoměrů pro SV.