Vyúčtování tepla – zohlednění když soused netopí

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování tepla – zohlednění když soused netopí
ostatni

Text otázky

Zajímalo by mne, jak je zohledněno vyůčtování tepla, když nájemník pode mnou využívá byt max 10 dní v topném období a po zbytek roku není až na pár dní obýván a tak se v něm netopí. Z toho důvodu musím v zimě více topit. Jemu se vrací zálohy a já musím doplácet. Má družstvo povinost tuto věc zohlednit? Pokud ano, jak a na základě kterého zákona či vyhlášky. Děkuji

Odpověď na otázku

Váš problém byste měl řešit s vlastníkem objektu a to ve dvou rovinách. První rovinou je oblast vytápění a to konkrétně požadavkem vyhlášky č.194/2007 Sb., která ukládá vlastníkovi objektu vytápět objekt/byty náležitým způsobem, tedy mj. i nedopustit, aby některá otopná tělesa (např. v neobývaném bytě) byla trvale a zcela uzavřena. Měla by být vyregulována tak, aby teplota v těchto místnostech nikdy nepoklesla pod teplotu cca 16-17 °C. Druhou rovinou je oblast rozúčtování nákladů na vytápění a to konkrétně požadavkem vyhlášky č.372/2001 Sb., která na tuto problematiku pamatuje v ustanovení §4, odst.4. Optimální je kombinovat oba zmíněné nástroje a uplatnit je v zásadách provádění vyúčtování tepla. Takový postup z významné části eliminuje Vámi popisovaný problém.