Vyučtování teplé vody

  1. ARTAV
  2. Vyučtování teplé vody
ostatni

Text otázky

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně výpočtu spotřeby plynu. Máme dům se vlastnictví a v domě máme vlastní plynovou kotelnu, kterou se vytápí 16 vlastnických jednotek. Pořídili jsme si podružný plynoměr, který nám ukazuje spotřebu plynu jen pro ohřev vody. Při ročním vyučtování se nám účtuje spotřeba teplé vody i studené vody a přeučovává se na GJ. Ptáme se, proč se nám účtuje teplá voda, když si jí sami ohříváme. Když nebudeme chtít mít teplou vodu, tak ani spotřeba plynu nebude žádná. Jak se potom účtuje spotřeba plynu, kde jsou v bytech karmy? Kolk stojí 1 m3 plynu ? My máme roční spotřebu cca 19 500 m3,včetně cca 3800 m3 na ohřev vody.Děkuji předem za zodpovězení mých otázek. Za Společenství Zahradní 1004 Valašské Meziříčí - předsedkyně Jana Křenková

Odpověď na otázku

Ve Vašem e-mailu je otázek více a proto i naše odpověď bude strukturovaná:1. Náklady na poskytování teplé vody se sledují (a rozúčtovávají) pouze vtom případě, že teplá voda je připravována společně pro celý objekt (nebovíce objektů). Připravuje-li se teplá voda v jednotlivých bytechindividuálně (např. pomocí karmy), potom se nejedná o poskytování teplé vodyvlastníkem objektu a do rozúčtování vstupuje pouze náklad na vodné a stočnéza spotřebovanou studenou vodu. Plyn (nebo elektrický proud) spotřebovanýkarmou si hradí každý uživatel sám, neboť taková spotřeba je zaznamenánajeho bytovým fakturačním měřidlem (plynoměrem nebo elektroměrem) společně sdalšími spotřebami těchto energií v bytě.2. Cena zemního plynu je jak známo závislá na konkrétním dodavateli,lokalitě a dalších odběrových podmínkách, takže v tomto ohledu Vám nemůžemepodat žádné informace či vysvětlení.3. Platná legislativa pro rozúčtování nákladů na vytápění a poskytováníteplé vody (vyhláška č. 372/2001 Sb.) vyžaduje oddělit náklady na teplo provytápění od nákladů na ohřev teplé vody. Proto je jednoznačně správné, žejste instalovali podružný plynoměr umožňující jednoznačně identifikovatnáklad na ohřev teplé vody. Každopádně byste měli také znát množství teplévody, které jste vyrobili – obvykle tento údaj získáme z náměru podružnéhovodoměru, který je instalován na vstupu do ohřevu a měří množství studenévody, kterou jsme dodáním tepla pro ohřev přeměnili na vodu teplou. Nákladna 1 m3 vyrobené teplé vody se pak sestává z nákladu na vodu studenouvstupující do ohřevu (a to včetně stočného) a dále pak z nákladu na zemníplyn spotřebovaný ve vašem ohřívacím zařízení, tedy z nákladu na teplo proohřev. S každým z těchto dvou nákladů se při rozúčtování teplé vody zacházíjinak – náklad na studenou vodu (včetně stočného)jakožto surovinu pro voduteplou se rozděluje v poměru spotřeb indikovaných pomocí bytových vodoměrů,náklad na teplo pro ohřev je z 30% rozdělován podle podlahové plochy bytu aze 70% podle indikovaných spotřeb teplé vody. To je důvod, proč v konečnémvyúčtování nacházíte jmenované položky – bez nich by vyúčtování nákladů nateplou vodu nebylo dostatečně srozumitelné a také by bylo v rozporu spožadavky zmíněné vyhlášky, která tuto povinnost přímo ukládá.