vyúčtování topení

  1. ARTAV
  2. vyúčtování topení
ostatni

Text otázky

V našem domě je 12 bytových a 4 nebytové jednotky /garáže/. Teplo se rozpočítává dle podlahové plochy bytů bez ohledu zda se jedná o byt severní nebo jižní. Z nebytových jednotek se neplatí nic (dvě garáže jsou temprované) Dle mého názoru se na topení mají podílet, protože mají podíl na společných prostorách domu a kotelny. Kotelnu máme plynovou pouze pro náš dům celý v SVJ.

Odpověď na otázku

Náklady na vytápění se rozpočítávají podle vyhlášky 372/2001Sb. Nejsou-li dosud instalovány bytové měřiče nebo indikátory vytápění, rozpočítá se celý náklad podle započitatelné podlahové plochy. Garáže jsou nebytové jednotky, obvykle v individuálním užívání. Uživatelé garáží by měli platit podíl na nákladech podle započitatelné plochy. Ta je redukována jednak pro nižší projektovanou teplotu, jednak, pokud v garáži nejsou otopná tělesa podle počtu stěn, kterými sousedí s vytápěnámi prostory (obvykle stropem). Také se bere v úvahu, zda prostorem garáží neprochází potrubí ústředního vytápění. Podrobnosti pro výpočet najdete v citované vyhlášce, kterou najdete na stránkách www.artav.cz.

Menu