Vyúčtování topení v garáži.

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování topení v garáži.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, prosím o radu. Vlastním vytápěnou garáž, v bytovém domě. Garáž má podlahovou plochu 20 m2 a projektovanou teplotu 5°c. Jaká je prosím započitatelná podlahová plocha garáže, pro účely vyúčtování spotřeby topení. Bydlím ve středočeském kraji. Prosím o způsob výpočtu a konkrétní část vyhlášky 269/2015 podle, které se to vypočítává. Děkuji předem za ochotu poradit. Voráčková

Odpověď na otázku

Uvedenou problematiku řeší příloha č. 1 k vyhlášce č. 269/2015 Sb., část A, písm. b), která stanoví: Pro místnosti s nižší výpočtovou teplotou Ti (garáže apod.) se zohledňující součinitel s, kterým se vynásobí příslušný koeficient této místnosti, stanoví podle vzorce: s = (Ti – Tes) / (Tis – Tes) kdes … součinitel (-) Ti … teplota, na kterou má být otápěno (°C) Tes … průměrná venkovní teplota (°C) v topném období Tis … průměrná vnitřní teplota (°C) v topném období (zpravidla 20°C) Vzhledem k tomu, že Vámi uváděná projektovaná teplota 5°C odpovídá tzv. nezámrzné teplotě (6-7°C) a v praxi by mohlo snadno dojít k situaci, že uživatel bude vytápět na teplotu podstatně vyšší a tím znevýhodní ostatní uživatele, je nezbytně nutné, aby bylo možnosti vytápět na vyšší teplotu zamezeno například zablokováním a zaplombováním hlavice termostatického ventilu na nezámrzné teplotě. Majiteli objektu by pak měla být dána možnost toto nastavení kontrolovat.

Menu