vyúčtování topení

  1. ARTAV
  2. vyúčtování topení
ostatni

Text otázky

Jsme SVJ v domě máme společnou plynovou kotelnu. Vyúčtování je počítáno z vlastnických podílů bytů, nejsou použity koeficienty dle polohy bytů. Pro nebytové prostory určil předseda SVJ koeficient 0,2. Já s tím nesouhlasím, vlastníci nebytových prostor se nepodílejí na vytápění společných prostor. Prosím o radu, co je správně a jak postupovat.

Odpověď na otázku

Uvedený postup je v rozporu s platnými předpisy. Rozúčtování nákladů na vytápění je upravováno vyhláškou MMR č. 372/2001 Sb.Kompetence předsedy výboru SVJ by měly být určeny stanovami Vašeho SVJ .Nepodaří-li se Vám zjednat nápravu na shromáždění vlastníků, které je nejvyšším orgánem SVJ, můžete o rozhodnutí požádat obecný soud.

Menu