vyuctovani TUV

  1. ARTAV
  2. vyuctovani TUV
ostatni

Text otázky

Dobrý den! Prosím pomoc radou v stávajícím problému. 1. Bydlím v pronajatém bytu. Dostala jsem vyúčtování za služby za rok 2009 a r.2010 v listopadu r. 2011. Reklamace mnou byla podána po 2 týdnech, ale odpověď na reklamaci jsem dostala až po roku- 27.11.2012. Ve vyúčtování náklady na TUV a teplo byly uvedené jen českých korunách. Reklamace byla podána jen z důvodu, že dvojnásobně vzrostli náklady na TUV za r. 2009, a abych mohla porovnat náklady, v reklamaci jsem požádala rozpočet v GJ/m2. V reklamaci byl můj požadavek ignorován. Vyúčtování jsem dostlala jen korunách.Co mám dělat, když na můj přímý požadavek bylo odmítnuto vypočítat v GJ/m2, jak ukazuje vyhláška 372/2001?Dekuji.

Odpověď na otázku

Z Vašeho dotazu není zřejmé, zda jste konečnýcm spotřebitelem ve smyslu vyhlášky č.372/2001 Sb. Pokud jste pouze v podnájmu, musíte opožděnost dodání vyúčtování řešit s nájemcem nebo vlastníkem bytu. Zmíněná vyhláška stanovuje, že konečný spotřebitel (vlastník bytu, družstevník nebo nájemce) musí dostat řádné vyúčtování do 4 měsíců od konce zúčtovacího období, což je obvykle do konce dubna následujícího roku. Zmíněná vyhláška (jejíž platné znění naleznete na webových strákách ARTAVu) přesně stanovuje, jaké informace nutně musí konečné vyúčtování obsahovat (§7, odst.2); Váš požadavek na údaj „GJ/m2 pro teplou vodu“ mezi ně však nepatří. Lhůty pro vyřešení reklamací nejsou závazně stanoveny, lze se opírat jen o obecně platné předpisy.

Menu