Vyúčtování TUV

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování TUV
ostatni

Text otázky

1) V jedné z Vašich odpovědí jste napsali, že připravujete návrh na způsob rozúčtování nákladů spotřeby TUV po zrušení závazné výhlašky od r.2014 (30%/70%). Zatím jsem se to nikde nedověděl.2) Byl by možný způsob, že základní složka na př. 10% by se účtovala na každý byt stejně bez ohledu na plochu? V našem domě vlastníci , kteří v domě bydlí jen část roku požaduji placení TUV jen podle vodoměru! Děkuji za odpověď. J. Dias

Odpověď na otázku

Vyhláška 372/2001 Sb. je stále platná. Připravuje se její novela, ale není dosud zřejmé, kdy bude vydána. V každém případě bude existovat obecně platný právní předpis pro rozúčtování nákladů na spotřebu tepla a vody.Pravidla pro rozúčtování nákladů na spotřebu tepla a vody ARTAV jsou v připomínkovém řízení. Po jeho ukončení předložíme výše uvedená pravidla veřejnosti prostřednictvím webových stránek www.artav.cz.2. Podle zákona 67/2013 Sb. je od 1.1.2014 možné, aby se vlastník domu dohodl s uživateli všech jednotek na pravidlech odchylných od uvedené vyhlášky – §6,(1) Náklady na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody se rozúčtují na základě ujednání poskytovatele služeb se všemi nájemci v domě, u družstevních bytů na základě ujednání družstva se všemi nájemci v domě, kteří jsou zároveň členy družstva, u společenství ujednáním všech vlastníků jednotek. Změna způsobu rozúčtování nákladů na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období.(2) Nedojde-li k ujednání, rozúčtují se náklady uvedené v odstavci1 podle právního předpisu, kterým se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele.

Menu