Vyúčtování TUV

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování TUV
ostatni

Text otázky

Jsme B.D. Máme vastní kotelnu v domě.Měření je /GJ/společné jak pro vytápění tak pro TUV.Družstvo nám účtujeTUV výpočtem t.zv. podílem mimo topné období.Dále cena o proti r.2005 stoupla u TUV o 41%,čož podle nás neodpovídá nárůstu ceny zaplyn.Pro většinu bydlících je tento výpočet nevýhodný/velké doplatky.Měl by se majitel držet vyhl.372/2001 §,nebo je ještě platná vyhl152/2001,na kterou se B.D. odvolává

Odpověď na otázku

Obě zmíněné vyhlášky jsou platné a obě je nutno dodržovat.Zmíněný nárůst ceny mohl být způsoben nárůstem ceny plynu. Touto problematikou se však nezabýváme. Doporučuji obrátit se na agenturu DEAS.s.r.o. (viz www.tepplo.cz).