Vyúčtování TUV při dlouhodobé poruše dodávky

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování TUV při dlouhodobé poruše dodávky
ostatni

Text otázky

Dobrý den,dovoluji si Vám popsat náš problém. Jedná se o dům SVJ se 12 vchody. Problémem je, že od podzimu ne zcela dobře funguje jedna stoupačka teplé vody, tj. pro 8 bytů. Po otevření kohoutku t.v. cca 10s teče voda studená, až pak teplá. Po dobu těch 10s nateče cc 2l vody. Jen při otevření kohoutku 10x denně to za den dělá 20l, za měsíc 600l a za rok přes 7m3 studené vody, kterou platíme jako teplou. Výbor společenství za cca 6 měsíců nebyl schopen ani ochoten dát stoupačku do pořádku. Všechny ostatní stoupačky, tj. cca 30 fungují bez problému a teplá vody teče ihned po otevření kohoutku. To znamená, že naše stoupačka je znevýhodněna a díky VS budeme platit za t.v. mnohem více než ostatní.Můžete nám poradit, jak máme postupovat v uvedené situaci? Jak přimět VS aby ve vyúčtování toto zohlednil?Jak ho přimět, aby provedl opravustoupačky? Děkuji

Odpověď na otázku

Vámi popsaný problém může mít řadu příčin.Ve svém dotazu neuvádíte, zda rozvod teplé vody je původní, nebo byla provedena jeho rekonstrukce. Pokud jde o původní rozvod může být tato závada způsobena neodborným zásahem do regulačních armatur, pokud jsou instalovány. Stejná příčina může být i v případě, že rozvod byl rekonstruován. Dále to může být přepouštění studené vody do rozvodu teplé vody v důsledku používání stopventilů u sprchovacích baterií, či neuzavření napouštěcích armatur u některých typů automatických praček v bytech pod Vaším bytem. Tlak vody v rozvodech studené vody musí být vyšší podle normy, než tlak vody v rozvodech teplé vody. Pokud jde o druhou část dotazu, odpověď je dána vyhl.194/2007 Sb., kde je stanovena výtoková teplota teplé vody v rozmezí 45-60 °C. Je nutné si uvědomit, že za technický stav rozvodů v objektu odpovídá vlastník tohoto objektu, stejně tak i za správnost rozúčtování nákladů za dodanou a jednotlivými uživateli bytů spotřebovanou teplou vodu. Nedodržováním zásad poskytování TUV stanovených vyhláškou poškozuje vlastník domu konečného spotřebitele. Pro zohlednění nedostatků v zásobování teplou vodou však nejsou stanovena žádná obecná pravidla. Jedině na základě jednání v vlastníkem domu můžete dospět k nějaké dohodě.

Menu