vyúčtování TUV + SUV

  1. ARTAV
  2. vyúčtování TUV + SUV
ostatni

Text otázky

Dobrý den. Měli bychom dotaz, když jsme se jako nájemníci v domě odvolali proti vyúčtování TUV a SUV vzhledem k několikaleté prošlé kontrole poměrových měřičů TUV a SUV v jednotlivých bytových jednotkách a jejich nefunkčnost a nesprávné měření nám bylo potvrzeno a odvolání uznáno jako oprávněné, chtěli bychom se zeptat, podle jakých zákonných ustanovení a předpisů je majitel domu povinen provést nové - opravné vyúčtování, resp. podle čeho a jakých kritérií by měl nové vyúčtování v domě rozpočítat? Děkujeme předem za odpověď.

Odpověď na otázku

Přečtěte si, prosím, dotaz a odpověď „vodoměry na SV“ z 15.1.2007.Pokud bylo k rozúčtování použito náměrů z bytových vodoměrů, které nemají platné úřední ověření, je rozúčtování neplatné, tj. jako by žádné nebylo.Pro rozúčtování teplé vody platí vyhl.372/2001Sb., pro rozúčtování SV žádnýspeciální předpis není. Platí občanský zákoník.